Coaching is een doelgericht proces waarbij ik individuen, teams en organisaties begeleid bij een (thematische) vraag. Vaak is het een ‘hoe-vraag’ waarin een wens uitgedrukt wordt die leidt tot een beter, bewuster, effectiever, efficiënter of klantgerichter resultaat.

Als coach werk ik vanuit een systemische blik ; het “grotere plaatje”. Die blik richt zich niet op mensen, maar op wat er zich tussen mensen afspeelt. Iedereen functioneert in relatie met anderen. We vinden het zo normaal dat talenten en tekortkomingen in onszelf zitten, dat we vergeten dat ze vooral in de interactie met anderen gevoed worden.

Het verbreden van een individuele benadering naar een relationele en contextuele oriëntatie werkt vaak verrassend snel en is effectief, omdat het voorbij gaat aan het ‘oorzaak-gevolg-denken’. Want bij menselijke interacties, schiet deze lineair-causale zienswijze vaak tekort. Is een handeling een actie of een reactie?

Daarom wordt de aandacht verlegd van het individu naar het onderlinge interactiepatroon waaraan ieder op eigen wijze bijdraagt.

Dergelijke doelgerichte vragen en veranderingen begeleiden, is mijn ding.
Daar ligt m’n expertise. Daarin ligt mijn engagement.