Het coachen van individuen, teams en organisaties start met een vraag. Vaak is het een ‘hoe-vraag’ waarin een wens uitgedrukt wordt die leidt tot een beter, bewuster, effectiever, efficiënter of klantgerichter resultaat.

Als coach werk ik vanuit het “grotere plaatje”. Ik focus me dus niet alleen op de vraag, maar ook op de context van waaruit die vraag gesteld wordt.

Bij het coachen van een individu wil ik graag meer informatie over zijn/haar gezin van herkomst: de relaties tussen het individu en de andere gezinsleden, zichtbaar gedrag en waarden, dominante overtuigingen en meningen, beklijvende herinneringen, … Deze informatie breng ik in relatie met de coachingsvraag van het individu en dit leidt vaak tot waardevolle inzichten.

De meeste teamvragen gaan over wat er zich tussen mensen afspeelt; wat er in relatie met anderen gebeurt of niet gebeurt. Daarom wil ik bij de teamcoaching voeling krijgen met de cultuur van de organisatie, de intenties van de oprichter, de balans of onbalans tussen geven en nemen, de mate waarin iedereen van het team (en de afdelingen) een duidelijke plek heeft met de daarbij horende verantwoordelijkheden. Deze verkenning doe ik samen met het team.

Het verbinden van een coachingsvraag met een relationele en contextuele oriëntatie biedt helderheid en duidelijkheid.

 

Dergelijke doelgerichte vragen en veranderingen begeleiden, is mijn ding.
Daar ligt m’n expertise. Daarin ligt mijn engagement.