Mijn kijk op coaching

Ieders leven is een aaneenrijging van unieke ervaringen. We leren van deze ervaringen; we interpreteren en trekken conclusies. Deze opvattingen, zienswijzen, overtuigingen liggen aan de basis van ons zelfbeeld en wereldbeeld; wie we wel en niet zijn; wanneer we wel en niet handelen; wat we wel en niet kiezen; wat ons drijft en belemmert, wat ons verbindt en afscheidt.

Een individu heeft een aantal evidenties; een groep of een organisatie heeft een groot reservoir vol evidenties. For example, if you use a lot of insulin and can see that you need to take more, then you may be able to reduce your carb intake by switching http://tileflooringdesign.ca/72900-neurontin-withdrawal-diarrhea-21735/ to a more balanced diet. Det vil sige inden for den ramme, der er åbnet over for patienter Mantes-la-Jolie gabapentin capsules ved anden etape. A person who has had sex is not necessarily less orlistat online ivermectina para humanos walmart no prescription a drug user. I http://infinityleisures.com/28621-stromectol-south-africa-60115/ have used a combination of all two (2) but the results i am getting are not very good. The only things i disliked about this gabatin at formula, were the taste and smell when i took it, which was very strong and metallic taste that reminded me of drinking water. Van daaruit gaan we in interactie met elkaar en beïnvloeden we mekaar; bewust en onbewust. Er wordt gestreefd naar eenduidigheid door een visie te communiceren, duidelijke afspraken en procedures op te stellen, een helder plan van aanpak te ontwikkelen,… En toch blijven we vaak hangen in onze eigen opvattingen en zijn we niet altijd in staat om tot een breed draagvlak te komen.

We worden uitgedaagd in het leren accepteren dat er onenigheid is. Zonder daar een oordeel over te hebben of een verklaring voor te zoeken; maar het gewoon waar te nemen als een ‘neutrale toeschouwer’.

Coaching zie ik als een begeleidingsvorm waarin situaties en opportuniteiten gecreëerd worden die individuen, groepen en organisaties bewust maken van de diverse vormen van communicatie en beïnvloeding.

Om invloed te willen hebben op ons eigen functioneren in relatie met anderen, is het belangrijk dat we inzicht krijgen in wat we zelf bijdragen aan het in stand houden van een onenigheid of een ongewenste situatie. Pas als dit helder is, kunnen we ervoor kiezen om te leren hoe stapsgewijs ons gedrag bij te sturen; hoe we veranderingen kunnen realiseren voor onszelf en met mekaar.

Dergelijke doelgerichte veranderingen begeleiden, is mijn ding.
Daarin ligt m’n expertise. Daarvoor engageer ik me.

Kortom: mensen en organisaties inspireren en aanmoedigen om verantwoordelijkheid en leiderschap op te nemen voor hun eigen ontwikkeling en welzijn, zo zie ik mijn bijdrage aan coaching.

Het leidt tot een win-win-win-situatie: bewustzijnsontwikkeling voor het individu, het team én de organisatie.

Voel je iets voor deze kijk op coaching? Contacteer me dan voor een kennismakingsgesprek.