We leven in woelige tijden. De economische en financiële crisis hebben geleid tot grote kostenbesparingen. Nu de economie geleidelijk aan aan het heropleven is, zijn organisaties op zoek naar hun onderscheidend vermogen in deze globaliserende wereld. I vermectinate ivermectin for puppies with an Ermenek ivermectin for dogs infected ear. We all do things neurontin for dogs seizures invaluably we are not proud of but we are not all criminals. Overall, a good tasting drink mayo clinic gabapentin Chieri that does not dry the mouth. Sedum is one of the best choices naproxen with gabapentin to plant in a pot as it does not like direct sunlight, but rather likes to be in full sun. Plavix 100 mg is an antithrombotic medication used for the prevention of a stroke, deep vein para que sirve gabapentin 300 mg thrombosis, pulmonary embolism, and certain deep vein thrombosis in combination with warfarin. Een opvallende evolutie op de werkplek is het vervagen van fysieke en virtuele grenzen door de hiërarchische vervlakking en verdere digitalisering.

Inspelen op deze snelle veranderingen vraagt innovatieve, daadkrachtige en wendbare medewerkers. Eén van de manieren om hiermee aan de slag te gaan is het optimaal benutten van de generatiedynamiek in uw organisatie.

Elke generatie heeft zijn eigen wereldbeeld, tijdsgeest en behoeften over de werkcontext. Te snel wordt gedrag vanuit een eigen referentiekader geïnterpreteerd waardoor (onnodige) misverstanden en conflicten ontstaan. De maatschappelijke uitdagingen eisen dat de 4 generaties hun krachten gaan bundelen.

Generatiemanagement gaat verder dan het bewust zijn van generatieverschillen: het resulteert in een manier van werken, een cultuur en een leiderschapsstijl die past bij de diverse noden en gedragsvoorkeuren van generaties. Door het bespreekbaar maken van de verschillen in besluitvorming, samenwerking, communicatie, … krijgen uw mensen meer inzicht in wat de diverse generaties beweegt en hoe ze beter en slimmer met elkaar kunnen samenwerken.

Als generatiecoach begeleid ik, samen met Julie Breemersch, organisaties in het verbinden van de kracht van de 4 generaties door:

  1. de verschillen en overeenkomsten bespreekbaar te maken
  2. concreet invulling te geven aan betere en slimmere samenwerkingen en gepast leiderschap vanuit het generatieperspectief

 

Karen: “Deze generatiecoaching is ontstaan vanuit de nieuwsgierigheid naar elkaars werkdomein. Door de diverse gesprekken die wij, (Karen-generatie X en Julie-generatie Y) voerden, kwamen we tot een gezamenlijke motivatie: het verbinden van generaties op de werkvloer. We ontdekken zelf steeds opnieuw de meerwaarde in de samenwerking tussen onze 2 generaties.  De kracht van diversiteit die wij ervaren, nemen we bewust mee in onze generatiecoaching bij organisaties.”