Een team kan wat losse individuen niet kunnen. Denk aan een haag: elke plant apart buigt of breekt bij een stevige wind, terwijl ze verbonden met elkaar een heuse storm kunnen doorstaan.

Een team kan slechts als ‘haag’ fungeren als er een heldere visie en meetbare doelen zijn om het gewenste beeld in de praktijk te realiseren.

Als coach is het mijn taak om de mogelijkheden van het team te vergroten door hun interacties in beeld te brengen en collectieve patronen in hun denken en handelen te bevragen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor mekaar en voor het gezamenlijke resultaat is daar een wezenlijk onderdeel van.

Niemand kan zo snel groeien als wij allemaal.

Dat Japanse gezegde vat kernachtig de ware kracht van een collectief leerproces samen.
Teamcoaching gaat voor mij over het kunnen verbinden van individuele krachten zodat er een lerend vermogen ontstaat waar het individu, het team en de organisatie beter van worden.

Het systeemdenken is een belangrijke ‘bril’ tijdens mijn coaching. Ik focus me op de interactieprocessen: HOE (met welk gedrag en welke communicatievorm) gaan de teamleden om met het inhoudelijke en met mekaar?
Ik analyseer wat ik waarneem: leiden het gedrag, de meningen of overtuigingen tot eensgezindheid of verdeeldheid? Hoe beïnvloeden ze mekaar? Het is mijn taak om de teamleden bewust te maken van hun denk- en communicatiepatronen en het effect daarvan op anderen.

Wat zeggen mijn klanten?

Ik vond de groepscoaching een aangename ervaring omdat leidinggevenden veelal met dezelfde problemen en uitdagingen zitten. Die gezamenlijk bespreekbaar maken, brengt al een stuk verlichting. Het actief luisteren naar de verhalen van anderen, hun aanpak en zienswijzen, het regelmatig bevragen en dingen in vraag stellen, brengt meer helderheid voor mezelf en voor de anderen. Hierdoor oefende ik ook mijn coachende rol. Immers, beter leren luisteren naar een ander kan ook helpen om beter naar mezelf te luisteren. Dit zorgde ervoor dat ik niet alleen van jou geleerd heb, Karen, maar ook van mijn collega’s leidinggevenden.” NDB | Vlaamse Overheid

Het team heeft me tijdens een intervisie een waardevolle spiegel voorgehouden. Ze vertelden me wat het effect van mijn lichaamstaal op hen had. Het was pijnlijk op het moment zelf, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik er mee aan de slag gegaan ben. Dank je voor deze leerkans! Marc | KBC

Quotes