Wat is een goede teamcoachingsvraag en waartoe leidt die?

Een goed resultaat start bij een goed geformuleerde vraag.

Als externe teamcoach krijg ik tijdens het intakegesprek vaak het teamprobleem te horen, met de daarbij horende vraag om het op te lossen.

Echter: als je een team (inclusief de leidinggevende) wilt laten groeien, dan is het belangrijk om het teamprobleem om te buigen naar een teamvraag, waarbij het hele team eigenaar blijft van het probleem en de nodige ondersteuning krijgt om dit zelfstandig te kunnen oplossen. De ondersteuning bestaat dan uit een aantal interventies die de betrokkenheid van het team vergroten, zodat ze kritischer en actiever worden in het mee denken en handelen.

Teamproblemen verwoorden vaak wat er niet is, wat ontbreekt. Voorbeelden:

  • we geven mekaar altijd de schuld als er iets mis gegaan is.
  • we denken niet ‚vooruit’ waardoor we altijd achter de feiten aanhollen.
  • we werken allemaal hard en toch halen we onze resultaten niet.

Om een teamvraag te kunnen formuleren, moet het team nadenken waarom het ergens last van heeft en hoe ze die ongewenste situatie met mekaar in stand houden. Dit laatste is de essentie van het probleem. En dat los je niet op door de oorzaken en gevolgen in kaart te brengen en dan een schuldige aan te duiden. Niet de aandacht richten op wat iemand wel of niet doet, maar vooral op hoe iemand iets doet en waarom. De kanteling zit in het bewuster maken van denkpatronen, opvattingen en motieven die het gedrag van de teamleden mee bepalen. Als het team (inclusief de leidinggevende) snapt welk effect het eigen gedrag op anderen heeft en daar verantwoordelijkheid voor wil nemen, dan krijg je een versnelling in het leer- en ontwikkelproces van teamvaardigheden. Dit komt ten goede in de samenwerking, de klantgerichtheid, resultaatgerichtheid enz.